Slovinsko 2017

Slovinsko 2017 2.6. - 11.6.

Ubytování: Penziony

Doprava: vlastní auta

Cena: 9600 Kè

Účastníci: Petr, Boris, Jarda, Radek, Ruda, Jirka, Ivan, Franta, Karel, Karel st.,

Tento rok jsme vyrazili do Slovinska. Po letech, kdy nám naše výjezdy ke vší spokojenosti zabezpečoval Kudrna a zejména řidič a kuchař v jedné osobě Karel, jsme se rozhodli pro vlastní organizaci. Petr vše naplánoval a objednal tak, že celý výlet probìhl hladce a bez problémù. Penziony, kde jsme bydleli byly luxusní a navržené trasy se podaøilo projet bez bloudìní a tak,jak byly naplánovány Dva dny jsme strávili v Kamnických Alpách, poté jsme se pøesunuli opìt na dva dny k Bohinjskému jezeru. Tøi dny jsme strávili u Bovce ve vesnici Èezsoèa, odkud jsme vyrazili na královskou etapu s výjezdem na Mangrt. Na závìr celé akce jsme si jako za odmìnu od øeditele zájezdu dovolili dva pelíškové dny u moøe. Ale i tady jsme si projeli èást kratièkého slovinského pobøeží a cyklostezku zvanou Parenzana, která se vine v místech kudy v minulém století po bývalé železnici vozili obchodníci sùl z místních solných polí do italských mìst.


1.den pátek 2.6. Ljubno - Solèava - Ljubno

DST 42 km

RT 2:36 hod

AVG 20,5 km/hod

450 vm


2.den sobota 3.6. Solèavska panoramatic route a Logarské údolí

DST 81 Km

RT 5:15

AVG 16,3 km/hod

1700 vm


3.den nedìle 4.6. Smrekovec

DST 29 km

RT 3:10 hod

AVG 14,2 km/hod

930 vm

DST 36 km

RT 3:50 hod

AVG 17 km/hod

1400 vm


4.den pondìlí 5.6. Savica - Pokljuka - Bohinjsko jezero

DST 40,8 km

RT 3:18

AVG 13,3

850 vm


5.den úterý 6.6. Savica - Bohinjsko jezero - vodopád Savica

DST 25,9 km

RT 1:29

AVG 18,2

230 vm


6.den støeda 7.6. Èezsoèa - kolem Soèi

DST 13,8 km

RT 1:29

AVG 18,2

40 vm


7.den ètvrtek 8.6. Èezsoèa - Mangrt

DST 58 km

RT 5:20

AVG 13,6

1750 vm


8.den pátek 9.6. Tarvizio - jezera Fusine

DST 45 km

RT 2:34

AVG 18,1

570 vm


9.den sobota 10.6. Parenzana

DST 42 km

RT 3:27

AVG 13,8

270 vm


10.den nedìle 11.6. Odjezd

Zpìt na hlavní stranu